השאירו לנו פרטים בכל נושא ונשמח לחזור אליכם: 03-6005007
pconlineltd@gmail.com
עד 12 תשלומים ללא ריבית

תקנון פי סי אונליין

אתר זה מנוהל ובבעלות פי סי אונליין בע"מ ח.פ. 514859768

1. החנות משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. 

2. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.

4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

המכירות - חלק כללי
1.החנות מתחייבת למפרט הרשום באתרנו בלבד ולא באתרים חיצוניים!!

2. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

.3 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה , מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק , ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה(
4. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות
5. החנות רשאית לבטל כל הזמנה על פי שיקול דעת החנות וללא אישור מוקדם מן הלקוח. 
 
שיטות המכירה בחנות הווירטואלית : רגילה 

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן : 


1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי לנציגת שירות.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני וכמו כן שליחה של תעודה מזהה של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, לקוח שלא ישלח תעודה מזהה בדואר אלקטרוני או בפקס תבוטל העסקה לאלתר ולא תהיה החנות מחויבת להודיע על כך. 
 
4. שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. 

מדיניות ביטולים


1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר שהמוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש כלל, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות . 

3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , (במידה ולקוח שילם בכרטיס אשראי -פלוס עמלת כרטיס אשראי 1.5% + מעמ) בהתאם להוראות החוק .

4. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח . 
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר . 

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש . 

7. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: 

1.7. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
2.7. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
3.7. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
4.7. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר. 

.8הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה. 

9 . אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך כמו כן רשאית החנות לשנות את מכיר המשלוח לפי עלות השליחה. 
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון . 

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי

10. מוצר חדש (עד 14 ימים מיום קניית המחשב) יכול לקבל אישור החלפה או זיכוי באישור יצרן בלבד לאחר בדיקה שמוצר נבדק ונמצא לא תקין.

11. לא ניתן להחזיר או לבטל הזמנה שבוצעה בה התקנה של תוכנה לרבות מערכת הפעלה.

*********

מומלץ לשמור אריזה מקורית למוצר לתקופת של 30 יום , חלק מיצרני מוצרים מחייבים אריזה למטרת החלפה/זיכוי

 

אספקת המוצרים


1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא 
אם צויין מפורשות אחרת. 

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה 
הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1.2. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום 
ונזקי טבע. 

2.2. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

2.3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. בעת חוסר במלאי בתאריך ההזמנה, עומדת לצד החנות הזכות לספק מוצר שווה או עדיף בביצועיו ללא הודעה על כך.
 
4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי 
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

דמי משלוח 

1. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

 

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החברה .

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה-
טלפון-
פקס- 
EMAIL: 
נא לציין מס` טלפון בעת משלוח הEMAIL 

3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה , כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה .

 

אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . 


2. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול 
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה. 

3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות. 

4. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המככירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 

5. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו 
תחול על הלקוח ועל חשבונו.

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות 
האתר , אלא אם נכתב אחרת . 

7. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה 
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה . 

8. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות. 

9. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות . 

10. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים .

 

אמינות


1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר ווירטואלי באתר האינטרנט , 
ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר. 

2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים . 
עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר. 

3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

אחריות מחשב:

המוצר אותו רכשת הינו באחריות חברת פי סי אונליין בע"מ (היבואן) או ע"י מעבדות היצרן למשך התקופה המפורטת בחשבונית ולפי תנאיה.

1. א)החברה מתחייבת לתקן תקלה/פגם במוצר או להחליף כל חלק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב)תיקון המוצר ייעשה במעבדת החברה או היצרן בלבד.

2.האחריות תנתן במשרדי החברה בלבד,והיא כרוכה בהצגת חשבונית קנייה ובהשארת המכשיר,אם נדרש.

3.אחריות זו בטלה במקרים הבאים:

א)תקלה ו/או פגם במוצר הנגרמים ע"י כוח עליון או שבר מכל סיבה שהיא.

ב)נעשה שינוי או תיקון ע"י איש שלא הוסמך על כך על-ידינו,ו/או מחיקה ו/או הסרת פרטי המכשיר ו/או מספרו.

ג)נעשה כל שינוי במערכת ההפעלה ו/או הוספת תוכנה שאינה מתאימה לנתוני המחשב/הרישיון.

ד)הקלקול ו/או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות שלא ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה.

4.האחריות אינה מכסה חומרים מתכלים מכל סוג שהוא או נזק ישיר של התבלות,בלאי,קורוזיה,או חלודה.

5. מבלי לפגוע באמור לעיל,האחריות לא תחול במקרה שלל נזק הנובע משבר,רשלנות,הזנחה,קצר חשמלי,נפילה או כל תאונה שהיא,כולל נזקי טבע וכוח עליון.

6. האחריות אינה מכסה תוכנות והתקנות מכל סוג שהוא.

7. מובהר בזאת,כי למעט אחריות החברה על פי תתעודה זו,לא תהא החברה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח,אם הגורם נובע ו/או קשור מפגם ו/או לקוי ו/או תקלה במוצר.

8. משך זמן האחריות מצויין בחשבונית הקנייה המהווה תעודת אחריות .

9 .אין אחריות על סוללה ,אלא אם כן צויין הדבר בכתב על גבי החשבונית קנייה/קבלה

10.מסךמחשב נחשב לתקין עד 7 פיקסלים שרופים

משלוחים : 

מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה,  וישיבו לו את מלוא כספו. הזמנה שנעשתה לאחר השעה 12:00 תיחשב כהזמנה אשר נעשתה יום עסקים לאחר מכן. ישובים אשר מוגדרים "ישובים חריגים" (קישור נמצא בתחתית הדף) - מועד אספקתם תיקבע ע"H חברת שליחויות אחת לשבוע.

לקוח אשר מוצע לו משלוח רקספרס בתוספת 35שח כולל מעמ - יקבל את המשלוח תוך 24 שעות (השירות אינו ניתן לכל חלקי הארץ).  

יום 

 http://www.chitadelivery.co.il/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D